กทม.ตรวจเข้มตลาดย่านบางกอกน้อย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจด้านสุขาภิบาล

 
 
(26 ก.พ.61) เวลา 13.00 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจตลาดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณตลาดศาลาน้ำร้อน เขตบางกอกน้อย
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งภายหลังจากที่มีปัญหาเรื่องตลาด โดยมอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต ตรวจสอบความเรียบร้อยและการขออนุญาตจัดตั้งตลาด ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบตลาดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ซึ่งมีตลาดทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดบางขุนศรี ตลาดพรานนก ตลาดศาลาน้ำเย็น ตลาดนครหลวง ตลาดบางกอกน้อย ตลาดอรุณอมรินทร์ และตลาดศาลาน้ำร้อน จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดอย่างถูกต้อง 6 ตลาด ส่วนอีก 1 ตลาดอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คือ ตลาดศาลาน้ำร้อนหรือตลาดรถไฟ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลศิริราช เป็นตลาดเอกชนเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตามการจัดตั้งตลาดแห่งนี้ แต่เดิมในสมัยก่อนได้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากตลาดตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงไม่ได้มีการขออนุญาตจัดตั้งตลาดจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงและขอใบอนุญาตจัดตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป สำหรับการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่ 1 มีโครงสร้าง และประเภทที่ 2 ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1 มีโครงสร้างอาคาร จะมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง สำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับขยะมูลฝอย  และที่จอดยานพาหนะ นอกจากนี้หากมีศูนย์อาหารภายในตลาด จะต้องมีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งนี้ในแต่ละเดือนเขตฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ทำการสุ่มตรวจ สำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาด ที่กำหนดใบแบบประเมินไว้ 66 ข้อ เช่น ถนนโดยรอบตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ตลอดจนผู้ขายของต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกำหนด สำหรับด้านสุขอนามัย เจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างอาหารสด เช่น หมู ไก่ เพื่อส่งเข้าห้องแล็บ ตรวจสอบสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากตรวจพบผู้ค้าต้องระงับการขายทันที
 
พร้อมกันนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและวังหลัง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตบางกอกน้อย ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าและถนน ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้า รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาของพื้นที่บริเวณโดยรอบ เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำ การกำจัดคราบไขมันที่อุดตัน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 
-----  (จิรัฐคม...กปส./ธัญญรัศม์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner