กทม.เดินหน้าโครงการทิ้งเป็นที่…เก็บเป็นเวลา ตามวาระการพัฒนา กทม. NOW : ทำจริง เห็นผลจริง ใน 100 วัน

 
(27 ก.พ.61) เวลา10.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. 
 
โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 NOW : ทำจริง เห็นผลจริง ในระยะ 100 วัน ซึ่งขณะนี้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง พื้นที่ริมแม่น้ำลำคลอง และในชุมชนต่างๆ ไปแล้วกว่า 1,134 ป้าย มีประชาชนให้ความสนใจเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code ที่แสดงไว้ในป้ายจุดทิ้งขยะของ 50 สำนักงานเขตแล้วกว่า 1,430 คน  
 
สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้ ได้แก่ การทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลาที่กำหนด รวมทั้งการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ณ จุดทิ้งเป็นที่ฯ ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้ไม่หมด นอกจากนั้นยังพบปัญหาป้ายชำรุดและสูญหายอีกด้วย ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะแก้ไขโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากขึ้น อีกทั้งจะประสานสำนักงานเขตต่างๆให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชน และให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและกวดขันการทิ้งขยะนอกเวลาด้วย ส่วนกรณีที่มีประชาชนบางส่วนไม่ต้องการให้จุดทิ้งขยะตั้งอยู่หน้าบ้าน ร้านค้า หรือสถานประกอบการของตนเองนั้น จะให้เขตแก้ไขปรับเปลี่ยนจุดทิ้งขยะและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมจะทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขตจำนวน 2 ครั้ง ในช่วงประมาณเดือน มี.ค. และ มิ.ย. 61 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner