ผู้ว่าอัศวินฯ กำชับหน่วยงานสำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้าย และเตรียมพร้อมการระบายน้ำ ก่อนพายุฤดูร้อนและหน้าฝน

 
         (27 ก.พ.61) เวลา10.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.
 
          โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานการเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนและช่วงหน้าฝน  โดยสำนักการระบายน้ำได้รายงานสถานการณ์จากการติดตามลักษณะอากาศที่ผ่านมา พบว่ามีฝนตกในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. เป็นต้นมา  แต่มีปริมาณไม่มาก และมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22 -25 ก.พ.  ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ตามแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา  คาดว่าจะยังคงมีกลุ่มฝนในพื้นที่ กทม. ถึงวันที่ 28 ก.พ. และจะเริ่มเบาบางลงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.61เป็นต้นไป   โดยช่วงต้นสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเนื่องจากพายุฤดูร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนในช่วงการเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวสู่หน้าร้อน   ที่มักเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมีนาคม  ทั้งนี้  สำนักการระบายน้ำจะติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนรับมือกับพายุฤดูร้อน ทั้งการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการเตรียมความพร้อมการระบายน้ำ  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ   และหน่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างหน่วยเบสท์
 
        ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของป้ายต่างๆนั้น  สำนักการโยธา รายงานว่าได้กำชับให้ 50 สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยให้แจ้งเจ้าของป้ายทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย  หากพบกรณีชำรุดเสียหายต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนเข้าหน้าฝน  นอกจากนั่นยังให้ดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย   ซึ่งหากเขตต้องการวิศวกรจากสำนักการโยธาร่วมตรวจสอบ  ทางสำนักการโยธายินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งนี้  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีป้ายผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นป้ายของเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเอกชนเอง จำนวน 247 ป้าย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี 
 
         สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานเรื่องแผนการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร และการดูแลต้นไม้ที่มีความเสี่ยงที่จะโค่นล้ม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดตั้งแต่เดือน พ.ย.60 ที่ผ่านมา  ประกอบด้วยการค้ำยันและศัลยกรรมต้นไม้ 762 ต้น ล้อมย้ายและปลูกทดแทน 637 ต้น  และตัดทอนความสูง จำนวน 1,590 ต้น  อย่างไรก็ตาม  เพื่อเป็นการระมัดวังความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  ได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้อีกครั้งในเดือน เม.ย.นี้  พร้อมสรุปจำนวนและรายงานผลต่อสำนักสิ่งแวดล้อม  จากนั้นในเดือน พ.ค.สำนักสิ่งแวดล้อมจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อออกตรวจประเมินต้นไม้ที่มีความเสี่ยงต่อการโค่นล้มตามที่สำนักงานเขตรายงาน และวินิจฉัยแนวทางการดำเนินการให้เขตนำไปดำเนินการต่อไป   โดยเขตต้องรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกๆ 15 วัน  จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบสมบูรณ์ทั้ง 100 %
 
         อนึ่ง  คณะผู้บริหารได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขต ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านเรือน  สถานประกอบการ  หรือพื้นที่ของเอกชนต่างๆ  และดูแลบำรุงรักษาให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยมากที่สุด  เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
 
 
e-max.it: your social media marketing partner