กทม.เตรียมเปิดสวนบึงลำไผ่ สวนสาธารณะแห่งใหม่ในพื้นที่เขตมีนบุรี 1 พ.ค. นี้

          (26 ก.พ. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  ในการนี้ นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานถึงความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลำไผ่ บนพื้นที่ 78 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนประชาร่วมใจ ซ.7 เขตมีนบุรี โดยระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการบนเนื้อที่ 30 ไร่ ภายใต้แนวคิดสวนอเนกประสงค์ที่ผสมผสานความเป็นสวนพฤกษศาสตร์ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้อนุรักษ์  พันธุ์ไม้คู่เหมือน  และพันธุ์ไผ่ชนิดต่างๆ   ขณะนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างในภาพรวมคิดเป็นประมาณ 90%
 ประกอบด้วย งานภูมิสถาปัตย์ ได้แก่ งานปรับระดับและก่อสร้างทางเดิน – วิ่ง   ทางจักรยาน  วงเวียนขาเข้า   ที่จอดรถ  อัฒจันทร์ริมน้ำ และสนามเด็กเล่น  งานก่อสร้างอาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน  อาคารสุขา อาคารเก็บของ และงานอาคารสุขาสาธารณะ (หลังที่ 1) งานระบบไฟฟ้าภายนอก  งานระบบประปาและสุขาภิบาล  งานระบบรถน้ำต้นไม้   งานปรับดินปูหญ้า และงานปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม  คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการได้ในช่วงประมาณต้นเดือน พ.ค. 61
 
          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมภายในสวนบึงกระเทียม  เขตมีนบุรี  โดยในระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 16 – 23 ก.พ. 61 ณ บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วทั้งสิ้น  210 ต้น  จาก 10 สายพันธุ์ ได้แก่ 1. ต้นประดู่แดง 54 ต้น 2. ต้นสะเดา 50 ต้น 3. ต้นรวงผึ้ง 46 ต้น 4. ต้นพิกุล 15 ต้น 5.ต้นอโศกพวง 10 ต้น 6. ต้นมะฮอกกานี 10 ต้น 7. ต้นตีนเป็ด 7 ต้น 8. ต้นแคนา 9 ต้น 9.ต้นสมอพิเภก 5 ต้น 10.ปีบ 4 ต้น ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะบึงลำไผ่ ระยะทางรวมประมาณกว่า 4 กิโลเมตร ควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ โดยมีทั้งทางจักรยานและทางคนเดินด้วย
 
          สำหรับต้นไม้ทั้ง 210 ต้น  ที่นำมาปลูกในระยะที่ 1 นี้  มาจากการจัดหาของ กทม. บางส่วน  และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในบางส่วน  ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ที่เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  อันจะทำให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
​-------------------------      (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner