foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3422360
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2508
14481
42690
3259828
351494
464948
3422360

Your IP: 54.196.46.127
2018-03-21 04:09

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

(26 ก.พ.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ โทร. นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที” ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” ตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครปี 2561 ระยะเวลา 100 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ BFC โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ก่อนเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักกการแพทย์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนประชาชนเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,816,909 ราย และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้ดำเนินโครงการโทร.นัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ขึ้น เพื่อ เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาได้ล่วงหน้า ลดระยะเวลารอพบแพทย์ และให้บริการทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ 
 
เปิดให้บริการนัดล่วงหน้าในวัน เวลาราชการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ความสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม จึงได้จัดทำ “ระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง (ศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด)” ขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ BFC โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ก่อนเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการรอพบแพทย์เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำหรับระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรง (ศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด) ของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการนัดล่วงหน้าในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนัดล่วงหน้า มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. กดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ BFC โรงพยาบาลที่สะดวกเข้ารับบริการ 2. แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รับสาย 3. นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ และ 4. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ช่องเวชระเบียนที่มีสัญลักษณ์ “โทรนัด BFC 60 นาทีได้พบแพทย์” ในกรณีผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะมีการทำเวชระเบียนล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการ และให้ผู้ป่วยยืนยันข้อมูลการทำเวชระเบียนในวันที่พบแพทย์ สายด่วน ศูนย์ BFC ทั้ง 10 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โทร. 0 2225 1354 โรงพยาบาลตากสิน โทร. 0 2437 7677 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0 2289 7986 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โทร. 0 2429 3575 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 082 940 6308 โรงพยาบาลลาดกระบัง โทร. 0 2327 3049 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 3660 โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6760 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร. 0 2405 0904 และโรงพยาบาลคลองสามวา โทร. 06 4557 6009
 
 
-------------------------
 
 
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner