กทม.จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 
(24 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนัก สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการ ราชสกุล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่
 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 24 ก.พ.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นวันรัฐพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนคนรุ่นหลัง กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีถวายบังคมและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ สำหรับพิธีประกอบด้วย เวลา 07.30 น. ลงทะเบียนวางพานพุ่มเพื่อถวายบังคม เวลา 08.00 น. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนัก สำนักงานเขต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน พร้อมกันบริเวณด้านหน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อวางพานพุ่มถวายบังคม เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร วางพานพุ่มถวายบังคม หน่วยงานต่างๆ สังกัดกรุงเทพมหานครวางพานพุ่มถวายบังคม และราชสกุลวางพานพุ่มถวายบังคม 
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner