กทม.ตรวจมาตรการควบคุมฝุ่นละออง โครงการเจ้าพระยาเอสเตท พบดำเนินการอย่างสมบูรณ์

 
(23 ก.พ.61) เวลา 14.30 น. : ดร.วัลลภ  สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาเอสเตท โรงแรมโฟรซีซั่น ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ (ทาวเวอร์ B) ถนนเจริญกรุง 64 เขตสาทร โดยมี พล.ต.ต.ภานุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตสาทร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตสาทร ว่าบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่นละอองของโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปตามที่ขออนุญาตกับกรุงเทพมหานครไว้หรือไม่ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามนโยบายลดมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานครอย่างสมบูรณ์ อาทิ มีการจัดทำแนวรั้วชั่วคราวสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและปลูกต้นไม้ตลอดแนวรั้ว มีการติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นโดยรอบอาคารตามความสูงของอาคารซึ่งมีขนาดความถี่ตาข่าย 14x13 ตาต่อตารางนิ้ว ช่องรูตาข่ายขนาด 1.8 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่อาจทำให้เกิดฝุ่น 3 ครั้งต่อวัน มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ มีพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง มีการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกที่เข้า-ออกโครงการ มีการคัดแยกประเภทขยะในพื้นที่ก่อสร้าง มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกเดือน และหากมีกรณี ชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการก่อสร้าง จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปรับทราบถึงปัญหาและหาวิธีการแก้ไข และด้วยความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจึงได้ขอให้บริษัทผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองเพิ่มเติมในชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ทำการฉีดพรมน้ำในพื้นที่สูงของโครงการ ให้เป็นลักษณะคล้ายฝนเทียม เพื่อช่วยดักฝุ่นละอองที่อาจลอยอยู่ในอากาศ รวมทั้งขอให้จัดทำรายงานการวัดค่าฝุ่นละอองในแต่วันและสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการในกรณีที่ฝุ่นละอองมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย ทั้งนี้ กทม. ต้องขอชื่นชมบริษัทผู้รับจ้างที่ดูแลสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการอย่างสมบูรณ์และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันดูแลรักษาสภาพอากาศให้มีความสะอาดเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกคน
 
สำหรับโครงการเจ้าพระยาเอสเตท ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามแบบ กทม.6 เลขที่ 37/2557 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย  1.ทาวเวอร์ A 12 ชั้น 2.ทาวเวอร์ B 74 ชั้น 3.ทาวเวอร์ C 5 ชั้น 4.ทาวเวอร์ D 9 ชั้น และ5. ทาวเวอร์ E 10 ชั้น  เพื่อใช้เป็นโรงแรม 418 ห้อง ที่อยู่อาศัย 396 ห้อง ห้องประชุมสัมมนาในกิจการของโรงแรม ภัตตาคาร สำนักงาน พาณิชย์(ร้านค้า) สระว่ายน้ำ และลานจอดรถ ซึ่งขณะนี้ ทาวเวอร์ A 12 ชั้น และทาวเวอร์ B 74 ชั้น งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วน ทาวเวอร์ C,D และ F อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
 
 
e-max.it: your social media marketing partner