เริ่มสอบข้อเท็จจริงกรณี 5 ตลาดในซอยศรีนครินทร์ 55

 
(23 ก.พ. 61) ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : นายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าของบ้านในซอยศรีนครินทร์ 55   อ้างเหตุความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการตลาดบริเวณปากซอยดังกล่าว ว่าดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกว่า  สำหรับวันนี้เป็นการชี้แจงด้วยวาจา โดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
เกี่ยวกับตลาด ทั้ง 5 แห่ง ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในเรื่องการขออนุญาตตั้งตลาด   การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  ว่ามีความผิดอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทั้ง 5 ตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ให้ครบถ้วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาหาข้อเท็จจริงอีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ โดยจะส่งหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น เจ้าของบ้าน เจ้าของตลาด และเจ้าหน้าที่ มาให้ข้อมูลและทำการสรุปข้อเท็จจริง รวมถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินคดีตามลำดับต่อไป
 
 
e-max.it: your social media marketing partner