หารือแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช 2

หารือแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช 2(30 มิ.ย.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช 2 ที่ทับซ้อนพื้นที่ก่อสร้างถนนในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ อาคารสำนักงานโครงการ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 86 เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิท้ศน์โดยรอบบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช พร้อมทั้งทำการปรับปรุงถนนสายหลักในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ปัจจุบันผลงานรวมแล้วเสร็จ 66.06% ซึ่งการก่อสร้างถนนส่วนหนึ่งมีการไปทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช 2 จากถนนเกษตร-นวมินทร์ ถึงถนนบางนา-บางปะกง ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักการโยธาดำเนินการอยู่ เป็นการก่อสร้างถนนขนาด 8 ช่องจราจร ในเขตทาง 60 ม. เริ่มจากจุดตัดถนนนวมินทร์กับถนนประเสริฐมนูกิจ ลงมาทางทิศใต้ อยู่ในพื้นที่ระหว่างถนนนวมินทร์ต่อเนื่องกับถนนศรีนครินทร์และถนนกาญจนาภิเษก โดยมีจุดตัดกับถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 351 ถนนเสรีไทย ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ถนนกรุงเทพกรีฑา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถนนอ่อนนุช มาจนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสามารถเชื่อมต่อถนนแนวเส้นทางโครงการไปจนถึงถนนบางนา-บางปะกงได้ โดยผ่านพื้นที่เขตบึงกุ่ม บางกะปิ สะพานสูง ประเวศ และพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางรวมประมาณ 18.675 กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืน

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินก่อสร้างถนนในแนวเส้นทางเดิมตามกำหนดสัญญา เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ช 2 ถ้ามีการแก้ไขให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตประเวศสำรวจบ้านเรือนที่รุกล้ำแนวก่อสร้างถนนพร้อมจัดทำบัญชีจำนวนบ้านที่รุกล้ำ หากดำเนินการแก้ไขไม่ได้ให้ตัดเนื้องานตรงส่วนนั้นออกไป รวมทั้งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
สำนักสิ่งแวดล้อมและบริษัทผู้รับเหมาสำรวจพื้นที่จัดทำแผนผังสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สำนักการระบายน้ำเข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner