ชวนเยาวชน คนรุ่นใหม่ Safe Love รักเป็น...รักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์

          กทม. รณรงค์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์ ชวนเยาวชนคู่รักรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามนโยบายยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (EndingAIDS&STI)
          (14 ก.พ. 61) เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์ 2561 ภายใต้แนวคิด “ช่วงนี้จะเซฟๆ หน่อย” Safe Love รักเป็น...รักอย่างปลอดภัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ ให้มีทัศนคติในเชิงบวกต่อการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง โดยมีคณะผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักงานเขตดุสิต ผู้อำนวยการแผนงานระดับโลกด้านเอชไอวีและวัณโรค ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ผู้แทนจาก UNAIDS ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สนามกีฬาในร่ม ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต 
ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ดำเนินงาน PrEP และภาคีจำนวน 24 องค์กร สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย บูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV และซิฟิลิส ที่ทราบผลภายในวันเดียว การแสดงจากองค์กรภาคีเครือข่าย และน้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมการออกแบบของขวัญเพื่อนำไปมอบแก่คนที่รัก การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล ปิดท้ายด้วยบทเพลงรักมุมมองดีๆ ในแบบ SAFE SAFE จากศิลปินที่มีชื่อเสียง
 
          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาที่คุกคามและส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภาวะสุขภาพของประชาชน สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครคาดว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ 77,034 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 2,086 คน/ปี คิดเป็น 6 คน/วัน นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้รับรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 2,523 ราย อัตราป่วย 90.02 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะซิฟิลิส พบอัตราป่วย 17.98 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งกว่าร้อยละ 50 เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ดังนั้นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันวาเลนไทน์ 2561 ภายใต้แนวคิด “ช่วงนี้จะเซฟๆ หน่อย” Safe Love รักเป็น...รักอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนคู่รักรุ่นใหม่ มีสติและรู้เท่าทันระหว่างสมดุลของความรักและความสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
  -----------------     (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner