ปทุมวันจัดกิจกรรม “สานรักผูกพัน นิจนิรันดร์@ปาร์คนายเลิศ” ชวนคู่รักจูงมือจดทะเบียนสมรส

(14 ก.พ.61) เวลา 08.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานรักผูกพัน นิจนิรันดร์@ปาร์คนายเลิศ” โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายเลิศกรุ๊ป คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน และประชาชน ร่วมงาน ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับนายเลิศกรุ๊ป จัดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนขึ้น เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2561 ในรูปแบบบรรยากาศย้อนยุคแบบไทย ภายใต้ชื่องาน “สานรักผูกพัน นิจนิรันดร์@ปาร์คนายเลิศ” ในวันที่ 14 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ บ้านปาร์คนายเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักในรูปแบบต่างๆ และการจดทะเบียนสมรสถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการแสดงความรักของคู่รัก ที่พร้อมจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เป็นการกระตุ้นเตือนให้คู่รักเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกอบกับบ้านปาร์คนายเลิศมีสถานที่กว้างขวาง มีบรรยายากาศร่มรื่นสวยงาม และมีบ้านเรือนไทยเก่าแก่ทรงคุณค่าเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมย้อนยุคแบบไทย
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก เป็นประเพณีที่แพร่หลายไปเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแต่การมอบความรักของคู่รักเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการส่งมอบความรักของประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น บิดามารดา ญาติพี่น้อง มิตรสหาย รวมถึงความปรารถนาดี โอบอ้อมอารีต่อกันในหมู่มนุษยชาติ สำหรับประเทศไทยวันวาเลนไทน์ จะเป็นวันที่คู่รักหลายคู่นิยมให้วันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นแห่งความรักและเป็นวันสร้างครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนสมรสอันเป็นเครื่องหมายสำคัญแห่งความรักระหว่างสามีภรรยาที่พร้อมจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner