เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมหารือผู้ว่าฯกทม. เตรียมจัดงานฉลอง 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เบลเยี่ยม

 
          (13 ก.พ. 61) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม. เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายฟิลลิป คริเดลก้า (H.E. Mr.Philippe Kridelka) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย พร้อมด้วย เคานต์เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count Gerald Van Der Straten Ponthoz) ประธานกรรมการมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกิจ นายฟิลลิป โกตส์ (Mr. Philip Coates) ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี แห่งการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยี่ยม ในปี 2561 โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฎฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางนวพร กลิ่นบัว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และนางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ
 
          สำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ 150 ปี แห่งการลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้าไทย-เบลเยี่ยม กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Let Belgium Shine in Thailand” โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย KULeven และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม จัดงานกาลาดินเนอร์ซึ่งจะเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายไทยและฝ่ายเบลเยี่ยมเข้าร่วมงาน รวมทั้งการประดับธงชาติเบลเยี่ยม   การประดับตัวการ์ตูนรูปสเมิร์ฟ (Smurf) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงการฉลองครอบรอบในสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ บนสะพานไทย-เบลเยี่ยม และขบวนรถไฟฟ้า BTS เป็นต้น  นอกจากนี้ทางเบลเยี่ยมยังได้เตรียมกิจกรรม กว่า 20 รายการมาจัดแสดงในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 61 อีกด้วย
 
          ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยและเบลเยี่ยมมีความแนบแน่นยาวนานมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันในสนธิสัญญาทางพระราชไตรีและการพาณิชย์ (TREATY OF FRIENDSHIP AND COMMERCE) ในปี พ.ศ. 2411 ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 เบลเยี่ยมได้เริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย โดยจัดตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ในสยาม และได้จัดตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในปี พ.ศ. 2439 โดยมีเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำกรุงปักกิ่งเป็นผู้ดูแล ในปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนักกฎหมายชาวเบลเยี่ยมชื่อ นายกุสตาฟว์ โรลัง-ชักแมงส์ (Gustave Henri Ange Hippolyte Rolin-Jacquemyns) เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไป และต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชาวต่างชาติเป็นเจ้าพระยาเทียบชั้นเสนาบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางราชการในสมัยนั้น ซึ่งปัจจุบันทายาทของเจ้าพระยาอภัยราชา สยามานุกูลกิจยังคงมีส่วนช่วยเหลือกิจการต่างประเทศของไทยอย่างต่อเนื่อง
 
                                                        -----------------      (ทิพพาภรณ์...กปส./รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner