Big Cleaning ถนนและทางเท้าย่านเยาวราช เตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

 
(12 ก.พ.61) เวลา 21.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้ารับเทศกาลตรุษจีน โดยมีนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์ สำนักสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กลุ่มประชาชนเขตสัมพันธวงศ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการค้า ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนเยาวราช ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้ารับเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่บริเวณถนนเยาราชถึงถนนราชวงศ์ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของประชาชน และได้ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยเชื้อสายจีนในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยด้วย
 
 
โดยก่อนจะเริ่มงานเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องทำความสะอาดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นความเชื่อของคนเชื้อสายจีนที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้าในชีวิตและเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆกันมาหลายปีด้วย โดยในปีนี้ก็เช่นกันที่ถนนเยาวราช ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน การจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เป็นการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดถนน ทางเท้า ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ที่กำลังจะจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ร่ำรวย โชคดี ปีหมาทอง” หรือ Year of Golden Dog Wealthy Lucky Happiness โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.61 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และถนนต่อเนื่องใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นิทรรศการด้านวัฒนธรรมไทย-จีน กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชุมชนย่านเยาวราช สอดคล้องกับนโยบาย “NOW! ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการและผู้ค้าบริเวณถนนเยาวราช ด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...กปส./จตุพล...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner