กรุงธนเหนือเดินหน้าตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. “NOW! ทำจริง เห็นผลจริง”

 
(13 ก.พ.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขต โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ร่วมประชุม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีสาเหตุจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลานัดหมาย โดยให้สำนักงานเขตกำหนดจุดทิ้งขยะและเวลาทิ้งขยะของประชาชน และเวลาการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ ในถนนสายหลัก และถนนสายรอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การดำเนินการขุดลอกคูคลอง เก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืช การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ให้แต่ละสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว ปรับพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งโครงการตามนโยบาย “NOW! ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ โครงการกทม. เติมความสุขสู่ชุมชน จุดบริการเคลื่อนที่ โครงการสำรวจและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมสร้างความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น
 
--------------- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner