นำร่องจัดสอนเสริมเพิ่มความรู้และเสริมเทคนิคการเรียนให้เด็กนักเรียนมัธยมประชานิเวศน์ คาดเริ่มได้ พ.ค.นี้

 
  (13 ก.พ.61) เวลา 11.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 “จตุจักร 4.0 สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการด้านและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน และสร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการเกื้อกูลกันและกันของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการ ที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น และบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 21 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนเสนานิคม โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โรงเรียนบ้านลาดพร้าว และโรงเรียนวัดเทวสุนทร ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร  
 
ในโอกาสนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับปฐมวัย และเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ซึ่งจะมีการปรับใช้ในการเป็นห้องเรียนเสริมของนักเรียนในปีการศึกษาหน้าด้วย 
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียนและได้แสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ทางด้านการศึกษา รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านบุคลากร สถานศึกษา และเด็กนักเรียน ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา อย่างไรก็ตามความสำเร็จของเด็กนักเรียนไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวเด็กเพียงอย่างเดียว ครู ผู้ปกครอง เครือข่าย และสมาคมศิษย์เก่า ต้องมีส่วนร่วมด้วย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสนใจในเรื่องการสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ ซึ่งตนได้ประสานไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยให้ช่วยจัดติวเตอร์มาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการเรียนแก่เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ที่มีความพร้อมให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการสอนเสริม คาดว่าจะใช้เวลาในการเตรียมการประมาณ 2 – 3 เดือน และเริ่มจัดการสอนเสริมให้เด็กนักเรียนได้ภายในพ.ค.นี้ ซึ่งการสอนเสริมให้เด็กจะช่วยยกระดับ และพัฒนาความรู้ให้เด็กนักเรียนเพิ่มเติมได้  
 
----------------------------    (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner