กทม.หารือแก้ปัญหาเด็กนักเรียนในชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

 
 (12 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา “คลองเตยโมเดล” ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมประชุม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า 
 
 
 
ในโอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 7 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวม 28,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมอนุเคราะห์คลองเตย นอกจากนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 10,000 บาท ให้แก่ศูนย์เยาวชนคลองเตย โดยมี นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นผู้แทนรับมอบ
 
 สำหรับในที่ประชุมได้รายงานถึงปัญหาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โรงเรียนวัดคลองเตย และโรงเรียนวัดบางสะพาน ซึ่งมีปัญหาสำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น ปัญหาขาดแคลนครูที่สอนในสาระวิชาที่สำคัญ เนื่องจากขอการย้ายโอนกลับภูมิลำเนาเดิม ปัญหาที่เกิดจากผู้ปกครองในชุมชนบางรายที่ไม่ให้การสนับสนุนเด็กมาโรงเรียนหรือส่งเสริมเรื่องการเรียนอย่างเต็มที่ และปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กนักเรียนเอง โดยในที่ประชุมจะรวบรวมปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขให้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้โรงเรียนเขตคลองเตยเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายอยากเห็นเด็กในชุมชนคลองเตยมีการพัฒนาให้ได้ไกลมากยิ่งขึ้น จึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องของ “คลองเตยโมเดล” ซึ่งอันดับแรกจะต้องหาสาเหตุของคลองเตยก่อนว่า โรงเรียนในคลองเตยโมเดลคืออะไร เพื่อทำการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนได้ถูกจุด โดยในการนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน รวมรวบปัญหาที่มีให้ครบถ้วนเพื่อจะนำมาหารือกันอย่างบูรณาการอีกครั้งในปลายเดือนนี้ 
 
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน เพราะมีองค์ประกอบทางสังคมหลายอย่าง ซึ่งสภาพสังคมในละแวกโรงเรียนคลองเตยไม่เหมือนกับที่อื่น โดยต้องสนับสนุนโรงเรียนให้มีการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องทำการเจาะลึกไปที่ตัวเด็กด้วยว่าต้องการเรียนอะไรเพิ่มเติม อาทิ การเรียนการสอนทางด้านดนตรี หรือการเรียนในสายอาชีพ ซึ่งอาจจะเหมาะกับตัวเด็กในชุมชนมากกว่า  
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner