เดินหน้าโครงการ School Zone...Safety Zone เพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วกรุง

 
(12 ก.พ. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ School Zone...Safety Zone ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นสร้างความปลอดภัยด้านการจราจรในบริเวณหน้าโรงเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรให้กับนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไป  โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในวันจันทร์ถึงศุกร์  วันละ 2 รอบเช้าและเย็น พร้อมทั้งประสานสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นอาสาจราจรหรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร  บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆต่อไป  
 
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการดูแลตามโครงการ School Zone...Safety Zone แล้ว เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา ถ.ดินสอ เขตพระนคร โรงเรียนราชินีบน และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถ.สามเสน เขตดุสิต โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ และโรงเรียนภารตวิทยาลัย ถ.ศิริพงษ์ เขตพระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถ.ตรีเพชร เขตพระนคร และโรงเรียนศึกษานารี ถ.ประชาธิปก เขตธนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ และอาสาจราจร อยู่ประจำจุดเพื่อให้บริการใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า 06.00 – 08.00 น. และช่วงเย็น เวลา 15.30 – 17.00 น.
 
       ---------------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner