กทม. เสริมกำลังเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ สร้างความมั่นใจช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561

 
(12 ก.พ. 61) เวลา 16.00 น. : พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้าโรงแรมไชน่าทาว์น บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ไปตามแนวถนนเยาวราช ถนนผดุงด้าว ถนนยวพานิชย์ จนถึงบริเวณตลาดเก่าเยาวราช พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ในการป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงฆ่าสัตว์ปีกทั้งของรัฐและเอกชน โดยมี พ.ต.อ.เทวานุวัฒน์ อนิรุทธเทวา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมคณะตรวจเยี่ยมฯ
 
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีน และย่านชุมชนที่มีลักษณะแออัดหนาแน่น หรือมีลักษณะเป็นบ้านไม้เก่า อาทิ ย่านเยาวราช ย่านสำเพ็ง ย่านวงเวียนใหญ่ และย่านประตูน้ำ รวมทั้ง วัด ศาลเจ้า มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 14 – 18 ก.พ. 61 รวม 5 วัน โดยสำนักป้องกันฯ ได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,800 คน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดเสี่ยง จำนวน 35 จุด เพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลักและสถานีย่อย รวมเป็น 82 จุด ทั่วกรุงเทพฯ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัย ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตพญาไท
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเตือนประชาชนชาวกรุงเทพฯ ให้ระมัดระวังการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรใช้ความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง และมีพื้นที่บริเวณโดยรอบไม่น้อยกว่า 2 เมตร และก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคหสถาน ขอให้ดับธูปเทียน หมั่นสังเกตกระดาษเงินกระดาษทองว่าดับสนิทเรียบร้อยหรือยัง ปิดสวิทซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดวาล์วแก๊ส และถังแก๊สให้เรียบร้อย ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน หมั่นรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ศึกษาวิธีการใช้ และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัยในบ้านรู้จักการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง นอกจากนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟไหม้หรือสาธารณภัยอื่นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 199 และ 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
...............(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner