ปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต เพิ่มอัตรากำลังสูบเร่งดึงน้ำลงอุโมงค์บางซื่อ

 
(7 ก.พ.61) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ พร้อมวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตจตุจักร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ ซึ่งสถานีสูบน้ำดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้รับโอนจากกรมทางหลวงเมื่อปี 2542 โดยสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตมีทั้งหมด 15 แห่ง สถานีสูบน้ำในฝั่งขาออก ได้แก่ สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาออก สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง สถานีสูบน้ำรัชดาวิภาวดี สถานีสูบน้ำคลองลาดยาว สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออกฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาออก ส่วนสถานีสูบน้ำฝั่งขาเข้า ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ สถานีสูบน้ำสุทธิสารขาเข้า และสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานีแบบชั่วคราวและมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต โดยขณะนี้มีสถานีสูบน้ำที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว 3 สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง สถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาเข้าฝั่งใต้ ส่วนสถานีสูบน้ำที่ได้งบประมาณปี 2561 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ขาเข้า สถานีสูบน้ำที่ของบประมาณกลางปี 2561 ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ ส่วนสถานีสูบน้ำอีก 7 สถานี ขณะนี้อยู่ในแผนรอการสำรวจออกแบบปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่วนสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งใต้ ปัจจุบันถูกรื้อถอนเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต ในโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการปรับปรุงสถานีสูบน้ำจะดำเนินการปรับปรุงบ่อสูบน้ำให้มีขนาดความลึกที่เพิ่มขึ้น โดยให้อยู่ในระดับ -4.00 ม.รทก. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ก่อสร้าง Flood Wall เพื่อป้องกันน้ำล้นจากการสูบน้ำ เพิ่มประตูระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาออกฝั่งเหนือ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งเหนือ และสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้าฝั่งใต้ เพื่อเร่งระบายน้ำลงอุโมงค์บางซื่อ รวมทั้งเพิ่มอัตราการสูบน้ำจากเดิม 59 ลบ.ม./วินาที เป็น 76 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะสามารถเร่งระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยดึงน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่ออีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตแล้วเสร็จ จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำท่วมขังตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่บริเวณดินแดงจนถึงบริเวณคลองลาดยาว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่ง เร่งระบายน้ำลงสู่คลองเปรมประชากรและคลองบางซื่อไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner