ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ครั้งที่ 25 ตลอดก.พ.นี้

(4 ก.พ.61) เวลา 17.30 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ครั้งที่ 25 โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ภาคีเครือข่ายการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี
 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ และบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันจัดงานเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ครั้งที่ 25 โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวและพักผ่อนในสวนสาธารณะให้มากขึ้น
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของกรุงเทพมหานครคือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมทางด้านดนตรี ซึ่งการเล่นดนตรีนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนสุนทรีทางจิตใจแล้ว ยังช่วยให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีกิจกรรมทำในเวลาว่าง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทด้วย
 
กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมงานเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล ครั้งที่ 25 ณ สวนลุมพินี ได้ทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนก.พ.นี้ 
 
——————
 
 
e-max.it: your social media marketing partner