สอบ O – NET วันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
(3 ก.พ. 61) เวลา 10.30 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครู และนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา 2560 ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย จากนั้น เวลา 13.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – NET ณ โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน และโรงเรียนวัดหัวลำโพง เขตบางรัก
 
นางวรรณวิไล เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สนามสอบ O – NET ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันนี้ พบว่ามีความพร้อมเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการจัดเตรียมสถานที่สอบเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทุกอย่าง คาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร โดยในวันนี้เป็นการสอบของเด็กนักเรียนทั้งเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะสอบวันพรุ่งนี้อีก 1 วัน ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนบางส่วนไม่มาสอบ สาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากความไม่พร้อม แต่ในบางโรงเรียนกลับมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีชื่อมาขอเข้าสอบเพิ่มซึ่งทางโรงเรียนก็ได้จัดที่ให้สอบ ทั้งนี้ เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่บอกว่าทำข้อสอบได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษาบอกว่ายาก สำหรับในปีนี้กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสอบ O – NET มากขึ้น โดยได้มอบหมายให้ครูใช้เวลานอกเวลาเรียนสอนเสริมให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการสอบจะทราบในวันที่ 25 มี.ค. 61
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคะแนนสอบ O – NET ของเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาจไม่สูงมาก เนื่องจากเด็กที่มาเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีทุกระดับ โดยกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้นโยบายทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกันนโยบายการศึกษาของรัฐบาล โดยเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน โดยเฉพาะการได้ให้เด็กได้รับการพัฒนาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้มีการพิจารณาและให้ความสำคัญกับเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน และเมื่อเข้าโรงเรียนก็ส่งเสริมการศึกษาให้ดีขึ้น มีการจัดบริการฟรีทางการศึกษาทุกอย่าง รวมถึงมีการจัดอาหารกลางวันให้เด็กด้วย นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายส่งเสริมในเรื่องของภาษาต่างประเทศ โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ไปเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจทางการศึกษา ตลอดจนให้เด็กมีความสุขในการเรียน มีการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพชีวิต
 
    -------------------------------   (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner