กทม.จัดกิจกรรมลูกช้างคัพ ประจำปี2561 ส่งเสริมเยาวชนรักการออกกำลังกาย

 (3 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกช้างคัพ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 61 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและพลานามัยให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย ปลูกฝังทักษะการแข่งขันทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา กทม. คณะนักกีฬาและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง จำนวน  2,720 คนร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 
สำหรับกิจกรรมการแข่งขันภายในงานได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทกีฬา จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล ชักเย่อ เปตอง มวยทะเล และประเภทกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ ศิลปะ ปั้นดินน้ำมัน Dance Freestyle และเล่านิทาน 
 
          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการโดยเฉพาะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน สำหรับการจัดโครงการลูกช้างคัพประจำปี 2561 ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนจากการเรียนทักษะกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน โดยผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และประกวดกิจกรรมภายในของสมาชิกศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต 
 
 -------------------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner