ระบบระบายน้ำอุโมงค์บางซื่อทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เตรียม Big Cleaning อาคารสถานีสูบน้ำหลังเก็บงานเม.ย.นี้

(3 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดุสิต ผู้แทนบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (บ่อ 1-6) ประกอบด้วย อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) ข้างโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) เขตจตุจักร อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) เขตจตุจักร สถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) เขตดุสิต ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำขนาด 60 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า อาคารสำนักงาน 5 ชั้น และอาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวได้เปิดใช้งานแล้ว เมื่อเดือนก.ย.60 อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. ความยาวประมาณ 6.4 กม. เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษก ลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตร.กม. ในพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตดินแดง และเขตห้วยขวาง รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายสำคัญ ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน โดยช่วยเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ดังกล่าวผ่านอุโมงค์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ เริ่มจากอาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) อาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี จนถึงสถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) จากการตรวจสอบระบบการทำงานของอุโมงค์ สามารถทำงานได้ตามปกติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามระบบควบคุมการทำงานของอุโมงค์จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของอุโมงค์เพียงเล็กน้อย เพื่อให้ระบบการทำงานของอุโมงค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ระบบการระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ได้ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคารรับน้ำและสถานีสูบน้ำ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเก็บรายละเอียดของงาน งานเรียงหิน การขุดลอกคลอง งานคืนสภาพราวสะพาน งานซ่อมพื้นทางเท้า และการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารรับน้ำ สำหรับการก่อสร้างสะพานทางเข้า-ออก เพื่อให้รถเข้ามารับขยะบริเวณอาคารรับน้ำรัชดาภิเษก (บ่อ 1) และอาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมต่อสะพานทางเข้า-ออกและสะพานกลับรถ รวมทั้งงานก่อสร้างรั้วและประตูเลื่อนไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณอาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและผู้รับจ้างพิจารณาหาแนวทางสร้างสะพานกลับรถเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดเวลารถเข้ามารับขยะ โดยรวมแล้วผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการเก็บรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.61 ส่วนบริเวณสถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำขนาด 60 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ผู้รับจ้างได้ติดตั้งวัสดุซับเสียงและซ่อมกำแพงดินริมคลองบางซื่อ พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดของงาน หลังจากนั้นจะดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ประมาณเดือนเม.ย.61
 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner