เริ่มแล้ว งานล่องเรือ กินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน ชวนชิมอาหารทะเลสดๆ กว่า 80 ร้านเด็ด วันนี้ถึง 5 ก.พ. นี้

(2  ก.พ. 61) เวลา 17.00 น. นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 5 ก.พ.นี้ เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน
 
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลปรุงสุกพร้อมรับประทาน อาหารทะเลแปรรูป การประกวดผลผลิตทางการเกษตรด้านการประมง อาทิ การประกวดปูทะเลยักษ์ ปลากระพงใหญ่ กุ้งทะเลใหญ่ หอยแครงใหญ่  การประกวดส้มตำปูดอง การประกวดตำน้ำจิ้มอาหารทะเล  การแข่งขันกีฬาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม อาทิ การแข่งขันมัดปู การแข่งขันวิ่งปู การแข่งกินหอย การแข่งมวยตับจาก  การล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงบางขุนเทียน และหลักเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ท้องทะเล กิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กิจกรรมปลูก 1 ต้น เก็บ 1 ถุง  นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง การแสดงของนักเรียนในสังกัดกทม. และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง วิถีพอเพียง ภูมิใจในรากไทย พอใจในความเป็นอยู่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การฟื้นฟูมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน และในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน "ล่องเรือ กินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน" จะได้รับการพัฒนาต่อยอด  ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีคุณค่า พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป ตลอดจนได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป
 
 
------------------(ทิพพาภรณ์...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner