foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3017585
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
293
12024
12317
2911403
411667
503863
3017585

Your IP: 54.167.83.233
2018-02-26 00:33

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

(2 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 13 โดยมี นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์ กทม.
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 60 – 2 ก.พ. 61 รวมทั้งสิ้น 60 วัน เพื่อพัฒนาข้าราชการสายงานพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ และสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และแนวความคิดที่ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะทางด้านคุณภาพชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน เป็นบุคลากรสายงานการพยาบาล ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทรทราธิราช 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารการพยาบาล ต้องมีการพัฒนาด้านวิชาชีพพยาบาลให้มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือประชาชนหรือคนไข้ที่มารับบริการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคต สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป 
  
---------------(อิทธิพล...กปส./อนุพงศ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner