กทม.ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อการร้ายสากล เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์

(30 ม.ค. 61) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมประสานแผนปฏิบัติและการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) สถานการณ์การก่อการร้ายสากล/การก่อเหตุร้ายในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ก่อการร้ายสากล ซึ่งกำหนดการฝึกซ้อม ในวันที่ 31 ม.ค.61 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. โดยจำลองสถานการณ์พื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร โดยมี 
ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักผังเมือง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานการต่างประเทศ กองกลาง กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กำหนดการทดสอบแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการฝึกการบริหารสถานการณ์การก่อการร้ายสากล/การก่อเหตุร้ายภายในประเทศ โดยกำหนดให้มีการฝึกตามสถานการณ์การก่อการร้ายที่มีการใช้อาวุธทำลายล้างสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแห่งชาติ(ตช.461) ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงในด้านภัยก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความพร้อม การตอบโต้สถานการณ์ ทดสอบนโยบาย แผน และกฎหมาย ทดสอบการปฏิบัติงานและการประสานงาน ทดสอบการควบคุมการบังคับบัญชา และเตรียมพร้อมรองรับภารกิจในพื้นที่เสี่ยง โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายภารกิจจำลองสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงบริเวณด้านหน้า Chabud House ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเกิดภัยที่มีลักษณะของการก่อเหตุร้ายรุนแรงในพื้นที่  กทม.ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานหลักในการปฏบัติและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานต่างๆ มาบูรณาการซักซ้อมแผน ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการบนโต๊ะ(TTX) เพื่อทดสอบระบบ ประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติงาน และหารือประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น
 
 
----------------- (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner