กทม.ร่วมกับกล้วยน้ำไทมอบทุนเรียนผู้ช่วยพยาบาลฟรี จบแล้วมีงานทำแน่นอน

 
(30 ม.ค.61) เวลา 11.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดอบรมหลักสูตรพนักงานโรงพยาบาล ระหว่างกรุงเทพมหานครและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดยมี นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และนายศีขรินทร์ ชเนศร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
 
กรุงเทพมหานคร และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดอบรมหลักสูตรพนักงานโรงพยาบาลขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยให้การศึกษาด้านวิชาชีพอันจะเป็นการสร้างบุคลากรทางการพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันพบว่ายังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก  โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.60 และจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ กล้วยน้ำไทมูลนิธิจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพนักงานโรงพยาบาล สาขาวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล ให้กับผู้เข้ารับทุนการศึกษาพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการ ประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าชุดเครื่องแบบ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่น ๆ และกรุงเทพมหานครสนับสนุนสถานที่จัดการเรียน อาทิ บ้านผู้สูงอายุบางแค2 หรือแหล่งฝึกเพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ในขณะนี้มีนักเรียนในพื้นที่เขตต่างๆ เข้าเรียนตามโครงการแล้วจำนวน ทั้งสิ้น 10 คน ในหลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาลเฉพาะทาง 6 เดือน และหลักสูตรวิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล 1 ปี โดยจะจบการศึกษารุ่นแรกในเดือน ก.ค.61 นี้ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้เริ่มทำงานทันทีในตำแหน่งพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ สังกัด บริษัทจูเนียร์และซีเนียร์ โฮม เฮลล์แคร์ 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุเพราะสังคมไทยในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ การร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเปิดสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับทุนเรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษามีแหล่งรองรับเข้าทำงานทันที ถือว่าเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้สามารถเดินหน้าต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เลขที่ 3939 ซอยโรงพยาบาล1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. หรือโทร. 0 2769 2000 ต่อ 1077-1079
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner