กทม.ส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพิจารณากิจกรรมเสริมสำหรับเด็กห้องเรียนพิเศษ

 
(29 ม.ค.61) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นางรสธารินทร์ อุ่นอนันต์ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เขตบึงกุ่ม หลังจากมีการเผยแพร่คลิปครูทำร้ายนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61 ที่ผ่านมา
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวในโลกโซเชียล พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกคน มีความห่วงใยในเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมหารือแนวทางในการดูแลเด็กและครู ซึ่งขณะนี้ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และครูมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี  โดยในวันนี้สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จากศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ (Autistic Child Center) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นจริงของห้องเรียน โรงเรียน และการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กพิเศษเพิ่มเติมเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน อีกทั้งจะได้มีการพิจารณาขยายผลการดูแลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนห้องเรียนพิเศษด้วย สำหรับโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) ปัจจุบันมีนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ จำนวน 162 คน โดย 128 คน เป็นเด็กที่สามารถเข้าร่วมกับชั้นเรียนปกติได้ ส่วนอีก 34 คน ไม่สามารถเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติได้ โรงเรียนจึงแบ่งนักเรียนเป็น 2 ห้องเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
 
 
e-max.it: your social media marketing partner