กทม.เติมความสุข...สู่ชุมชน ด้วยการส่งรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ถึงบ้าน

         (29 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2561 โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. ในการนี้สำนักอนามัย ได้รายงานแผนการดำเนินโครงการ “กทม.เติมความสุข...สู่ชุมชน” โดยกำหนดแผนการส่งรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่เข้าไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเบื้องต้น 10 ด้าน ได้แก่ 
รถบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข รถคุณภาพอาหาร รถคลายเครียด รถบริการคัดกรองมะเร็งสตรี รถบริการสัตวแพทย์ รถตรวจการได้ยิน รถเอ็กซเรย์ปอด รถตรวจจอประสาทตา และรถทันตกรรม โดยจัดรถทันตกรรมสำหรับให้บริการผู้ใช้รถวีลแชร์ด้วย เบื้องต้นกำหนดให้บริการหมุนเวียน ทั้ง 6 กลุ่มเขต เดือนละ 2 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน จะเริ่มวันเสาร์ที่ 24 ก.พ.2561 เป็นครั้งแรก ซึ่งรายละเอียดสถานที่ตั้งหน่วยบริการ จะหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาพื้นที่ซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้มากกว่า 1 ชุมชน และรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-1,000 คน ต่อครั้ง 
 
         ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหาร มอบหมายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีการจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย อาทิ การให้บริการตัดผม ฝึกอาชีพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มารอรับบริการ  
 
-----------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner