กทม.ชวนทุกภาคส่วนร่วม “แต้มสีกรุงเทพฯ” ฟื้นฟูภูมิทัศน์ 15 ย่านทรงคุณค่าของเมือง

         (29 ม.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ได้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรม “แต้มสีกรุงเทพฯ”  เพื่อรองรับนโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง  โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพของพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่าและความสำคัญของกรุงเทพฯ  ให้กลับมาสวยงามมีชีวิตชีวา   เป็นระเบียบเรียบร้อย  และคงความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรม  ด้วยการทาสีอาคารในพื้นที่ดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ในพื้นที่นั้นๆ  เพื่อให้การดำเนินการมีความยั่งยืน 
 
          โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้มอบหมายให้สำนักผังเมืองหารือแนวทางในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   พร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด  ซึ่งคัดเลือกไว้ทั้งหมด 15 พื้นที่ ได้แก่ 1.ถนนดินสอ (รอบศาลาว่าการ กทม.) 2.ย่านสามแพร่ง  3.ถนนบริพัตร (ย่านค้าไม้ริมคลองโอ่งอ่าง) 4.ถนนบำรุงเมือง (อาคารประปาแม้นศรี (เดิม)) 5.ถนนจักรเพชร (ย่านปากคลองตลาด) 6.ถนนบ้านหม้อ 7.ถนนข้าวสาร 8.ถนนตานี และซอยไกรสีห์ 9.ย่านนางเลิ้ง 10.ตึกสวนรมมณีนาถ 11.ถนนเยาวราช 12.สองฝั่งคลองโอ่งอ่าง 13.สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม 14.ถนนเชียงใหม่ และ 15.ทางยกระดับไผ่สิงโต​  เบื้องต้นคาดว่าภายในเดือน ก.พ. 61​จะได้เห็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย​ 5​ พื้นที่ 
 
 
    -------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner