ตรวจสะพานคนข้ามบึงหนองบอนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติของคนกรุง

(28 ม.ค.61) เวลา 11.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน ซ.ศรีนครินทร์ 57 เขตประเวศ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ความยาวประมาณ 145 ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งสะพาน งานโครงสร้างรับเชือกใยยักษ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสะพาน ขณะนี้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานต้อนรับผู้มาเยือน สำหรับสะพานคนเดินข้ามบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน นับว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีความสำคัญและความสวยงาม ตั้งอยู่โดดเด่นกลางบึงรับน้ำหนองบอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ท่ามกลางธรรมชาติในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเส้นทางสำหรับเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานรอบบึงรับน้ำหนองบอน เพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว มุมถ่ายรูป อ่านหนังสือ เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมในวันหยุดร่วมกันระหว่างเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดี
 
 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner