พิพิธภัณฑ์เด็กกทม. ทุ่งครุ จัดงานวันเด็ก ปี 61

 
(13 ม.ค.60) เวลา 09.00 น.  นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหารกทม. และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เด็ก และผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 เขตทุ่งครุ
 
 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 ม.ค.61 ขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 เขตทุ่งครุ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ(บางมด) เขตทุ่งครุ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เขตจตุจักร   สวน วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร  และบริเวณ สวนพัฒนาภิรมย์ บริเวณทางยกต่างระดับถนนพัฒนาการ-อ่อนนุช เขตประเวศ โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมกิจกรรม ของรางวัล รวมทั้งซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ไว้ให้บริการตลอดงาน
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้มุ่งเน้นเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของของเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความสุขและสนุกสนาน ช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป
 
...................................... (อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner