ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 61

 
(13 ม.ค.60) เวลา 09.30 น.  พลตำรวจโทชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง บริษัท FWD ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) แท็กซี่ไกรเพชร สโมสรโรตารี่พญาไท และหน่วยภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม  กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 ม.ค.61 ขึ้นในหลายพื้นที่ สำหรับการจัดงานวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมกิจกรรม ของรางวัล รวมทั้งซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ไว้ให้บริการตลอดงาน
 
 
           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เด็กถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นผู้ที่จะสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และรักษาบ้านเมืองให้คงความเอกราชต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านปัญญา สุขภาพ การศึกษา คุณธรรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม เด็กต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเร่งศึกษาหาความรู้ให้ทันก้าวหน้าของสังคม และมีความประพฤติที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีน้ำใจ รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงเวลา ใฝ่คุณธรรม และยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังนั้นจึงขอให้เด็กทุกคนมั่นศึกษาและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพราะการศึกษาเป็นสมบัติล้ำค่าที่จะอยู่ติดตัวไปตลอด 
 
e-max.it: your social media marketing partner