ติดตามการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เตรียมเปิดการจราจรปลายเดือนม.ค.นี้

 
(12 ม.ค.61) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ที่แยกถนนกรุงเทพกรีฑา ข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีงานก่อสร้างสะพานต่างระดับ จำนวน 3 แห่ง อุโมงค์ทางลอด จำนวน 1 แห่ง และสะพานข้ามคลอง จำนวน 9 แห่ง เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 สาย ช.3 อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการก่อสร้างพร้อมทั้งติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งการทำงานได้แบ่งออกเป็นช่วงๆ ทั้งหมด 7 ช่วง ปัจจุบันโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1-7 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 90% สำหรับช่วงที่ 3 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนก.ค.60 โดยได้เปิดการจราจรบางช่วงในส่วนการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยรวมทั้ง 7 ช่วง ตลอดความยาวประมาณ 12 กม. กำหนดเปิดการจราจรประมาณปลายเดือนม.ค.61 ยกเว้นช่วงที่ 2 บริเวณอุโมงค์ทางลอดถนนกรุงเทพกรีฑา และช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดการจราจรได้เต็มรูปแบบประมาณปลายปี 61 
 
 
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการตรวจสอบความเรียบร้อย การทำความสะอาดพื้นผิวจราจร พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเก็บรายละเอียดของงาน เก็บเศษวัสดุอุปกรณ์จากการก่อสร้างให้เรียบร้อย เมื่อโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จ จะเป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส่วนตามแนวตะวันตก-ตะวันออก ในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร เพิ่มเส้นทางในการเดินทางขนส่ง สามารถบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner