ตรวจติดตามงานตามนโยบายผู้ว่าฯ อัศวิน สร้างสังคมน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

 
(11 ม.ค. 61) พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตพญาไท ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบทุนการศึกษาให้ ด.ญ.ฐิตินันท์ บุญแจ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ของกระทรงศึกษาธิการ จากนั้นรับฟังรายงานจาก นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท และลงพื้นที่ดูจุดทิ้งขยะและถนนตัวอย่าง ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ร่วมประชุมรับฟังการสรุปโครงการ “การนำเทคโนโลยีกล้องติดตามตัวแบบ Real Time หรือ SAS System ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ซึ่งมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม จากนั้น ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตราชเทวี และลงพื้นที่ดูจุดทิ้งขยะและถนนตัวอย่าง ถนนศรีอยุธยา
 
 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักงานเขตเร่งดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “CCTV Network” โครงการ “ถนนตัวอย่าง” โครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โครงการ “เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยว เป็นพื้นที่โปร่ง” การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะและจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เขต โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกตัวทุกวันให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงขอความร่วมมือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดเข้ากับระบบกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ส่วนโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ให้เขตพิจารณาความเหมาะสมของจุดทิ้งขยะและเวลาในการทิ้ง ซึ่งหากไม่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนจุดและเวลาทิ้งขยะ รวมถึงเพิ่มจุดทิ้งขยะให้เหมาะสมและเพียงพอกับแต่ละพื้นที่ได้ สำหรับโครงการ “ถนนตัวอย่าง” จะเกี่ยวข้องกับหลายๆ โครงการ เช่น “ทิ้งเป็นที่เก็บเป็นเวลา” “ถนน 5 ไม่” ขอให้วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และไม่ให้ถนนดังกล่าวกลับไปมีสภาพแบบเดิมอีก โดยเฉพาะคู คลองต่างๆ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาให้ประชาชนจิตอาสาร่วมดำเนินการให้มีความสะอาดแล้วต้องช่วยกันดูแลอย่างดีให้คงสภาพสวยงามต่อไป นอกจากนี้ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และตรวจดูจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เปลี่ยวในพื้นที่เขตหากพบให้รีบดำเนินการแก้ให้เพื่อให้จุดเปลี่ยวกลายเป็นจุดโปร่งสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไป
 
-----------------------------        (พัทธนันท์...กปส./จตุพล...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner