แนะเขตใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างความเข้าใจทำถนนตัวอย่าง

(5 ม.ค. 61) พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และติดตามการดำเนินงานโครงการ “ถนนตัวอย่าง” และตรวจจุดทิ้งขยะโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยลงพื้นที่เขตหลักสี่ บริเวณตรงข้าม Big C ถนนแจ้งวัฒนะ (ขาออก) และตรวจเยี่ยมการติดตั้งเครื่องกลเติมลมอากาศและบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ตามโครงการในพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล พลังอาชีวะจิตอาสาเปรมประชากร  คลองรังสิตพัฒนา ณ คลองเปรมประชากร หลังวัดหลักสี่ จากนั้นลงพื้นที่เขตดอนเมือง ตรวจถนนสรงประภา และคลองลาดพร้าว บริเวณถนนพหลโยธิน 67 โดยมี นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และนางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง รายงานความคืบหน้าและรายละเอียดการดำเนินโครงการ

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในการดำเนินโครงการ ”ถนนตัวอย่าง” และโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอก และประชาชน ร่วมกันพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้า ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการใช้ทางเท้า รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ค้า และเจ้าของอาคารไม่กระทำการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายบนทางเท้า อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน และจับกุมผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ภายใต้นโยบาย 5 ไม่ คือ 1.ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า 2.ไม่มีหาบเร่ - แผงลอยผิดกฎหมาย 3.ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย 4.ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย และ 5.ไม่มีการตั้งหรือวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า รวมถึงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการจัดการทางเท้าและปรับปรุงทางเท้าทำให้เกิดความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย สำหรับวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามนโนบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กำชับให้สำนักงานเขตดูความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โดยเฉพาะการกำหนดจุดทิ้งขยะว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ และส่งผลกระทบกับประชาชนหรือไม่ หากไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอก็ขอให้ปรับเปลี่ยนจุดทิ้งขยะ กำหนดจุดทิ้งขยะเพิ่มเติม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์นั้นให้มีการบริหารจัดการให้ดีและเป็นระบบ จะได้ไม่เกิดปัญหา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการสร้างวินัยให้ประชาชนได้
         ส่วนโครงการ “ถนนตัวอย่าง” เมื่อดำเนินการแล้วต้องช่วยกันดูแลไม่ปล่อยให้สภาพเดิม หรือมีประชาชนกระทำผิดกฎหมายบริเวณถนนดังกล่าวอีก ทั้งนี้เบื้องต้นให้เขตมีการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย หากพบเห็นประชาชนกระทำผิดให้มีการพูดคุย ตักเตือน และนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้ตั้งแต่โทษสถานเบาไปจนถึงหนัก เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถนนสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ  อาทิ ถนน ทางเท้า คู คลอง พื้นที่บริเวณหน้าอาคาร บ้านเรือน และที่พักอาศัย ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่ามอง ช่วยสร้างสังคมน่าอยู่ ที่สำคัญในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้มีการติดตาม ดูแล และดำเนินการต่อเนื่องต่อไป สิ่งใดที่สามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรองบประมาณก็ให้ทำทันทีไม่ต้องรีรอ
         พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากโครงการดังกล่าวที่เป็นโครงการเร่งด่วนแล้ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังให้ความสำคัญในเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะ และจุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกำหนดเวลาที่วางไว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นการลดจุดเสี่ยงภัยต่างๆ ในพื้นที่ด้วย
             ——————-             (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner