โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รุดหน้าขยายโอกาสด้านภาษาและห้องเรียนสายอาชีพ

(5 ม.ค. 61) เวลา 10.10 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน เพื่อยกระดับการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีการเรียนกับครูเจ้าของภาษา โดยมี นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ให้การต้อนรับ

อีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องนอนเด็กอนุบาลและโรงอาหาร เพื่อปรับปรุงและยกระดับให้มีมาตรฐาน ซึ่งนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนสายอาชีพ ซึ่งโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสในสายอาชีพเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่มีความถนัดหรือชื่นชอบ อาทิ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า เบเกอรี่ พิมพ์ดีด และเสริมสวย เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในละแวกที่มีโรงงานเป็นจำนวนมาก และนักเรียนยังสามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพติดตัวได้

      ในวันเดียวกันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีแจกข้าวสารและเงินขวัญถุงให้แก่ลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาด และฝ่ายโยธาในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี มอบข้าวสารจำนวน 500 ถุงให้กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความเสียสละ โดยมีนายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้การต้อนรับ ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดนิมมานรดี พร้อมให้คำแนะนำเพื่อหาแนวทางในการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนวัดนิมมานรดีให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย

                       ------------------------------------------- ( นายนักบุญ ปางพุฒิพงษ์ กปส. รายงาน )

e-max.it: your social media marketing partner