ประชุมหัวหน้าหน่วยงานติดตามโครงการ "ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา" และนำเสนอ 1 เขต 1 นวัตกรรม

 (4 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

เร่งทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา”

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา” โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่ 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 60 ในส่วนของพื้นที่ริมคลองเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 และตั้งเป้าหมายขยายการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ถนนหลัก ถนนรอง และริมคลองทั้งหมดภายในเดือน พ.ค. 61 นั้น จากที่เริ่มดำเนินการโครงการมาระยะหนึ่งพบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ อาทิ ยังมีประชาชนนำขยะมาทิ้งนอกจุดและนอกช่วงเวลาที่กำหนด จุดทิ้งขยะบางจุดไม่เหมาะสม และประชาชนไม่เห็นด้วยกับการกำหนดจุดทิ้งขยะบริเวณใกล้หน้าบ้านของตนเอง ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น หาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ลักษณะหรือเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้จริง

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมกันทิ้งขยะในสถานที่และเวลาที่กำหนด เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บขยะไม่ให้เกิดการตกค้าง ซึ่งบริเวณจุดทิ้งขยะจะมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะโดยแสดงรายละเอียดวัน เวลา ในการทิ้งขยะของประชาชน การจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีภาพถ่าย ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของ "ผู้บริหารขยะ" ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีคิวอาร์โค้ดให้ประชาชนสแกนเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับกรุงเทพมหานครในการแสดงความเห็น สะท้อนปัญหา และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการได้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง อันเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะได้อย่างยั่งยืน

 

4 สำนักงานเขตนำเสนองานเน้นสร้างประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ตามที่ได้มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต จัดทำโครงการ 1 นวัตกรรม 1 เขต นั้น ในการประชุมวันนี้ เขตพญาไท เขตบางพลัด เขตบางแค และเขตสวนหลวง ได้นำเสนอโครงการของเขต ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่มีประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ซึ่งคณะผู้บริหารจะกำหนดอีกครั้งว่าจะพิจารณาให้โครงการใดต้องแล้วเสร็จในระยะเวลา 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ในเบื้องต้นโครงการที่เห็นว่าต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ได้แก่ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งหากเป็นพื้นที่ของเอกชนและเป็นพื้นที่เปลี่ยวจะต้องเร่งดำเนินการประสานเจ้าของพื้นที่แก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันเหตุอัคคีภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูแล้งด้วย

สำหรับโครงการที่สำนักงานเขตต่างๆ นำมาเสนอ ประกอบด้วย โครงการ CCTV NETWORK ของสำนักงานเขตพญาไท โครงการบริการอัจฉริยะ Smart Serviceของสำนักงานเขตบางพลัด โครงการInspiration space of Bangkhae ของสำนักงานเขตบางแค โครงการการใช้ระบบไอทีเพื่อเก็บค่าขยะอย่างทั่วถึง ของสำนักงานเขตสวนหลวง คาดปรับปรุงป้อมมหากาฬแล้วเสร็จ เม.ย. 61

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมถึงการเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬว่า ในขณะนี้ยังมีบ้านเรือนที่เหลือในพื้นที่ป้อมมหากาฬอีก 14 หลัง โดยชาวชุมชนส่วนหนึ่งขอให้มีการอนุรักษ์ คงสภาพไว้ ซึ่งการจะอนุรักษ์บ้าน หรือสิ่งของ หรือวัตถุนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์กำหนดว่าสิ่งนั้นต้องมีอายุเท่าไหร่ และสิ่งที่ปลูกสร้างหรือทำขึ้นใหม่ไม่สามารถอนุรักษ์ได้ และบ้านที่ทำการอนุรักษ์ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ อย่างไรก็ตามคาดว่ากรุงเทพมหานครจะสามารถดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน นี้

 

---------------------------

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner