ตรวจความก้าวหน้าอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กทม.

 
(3 ม.ค. 61) เวลา 11.00 น. : นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 
 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซี่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2560 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 5 มี.ค. 2562 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานอยู่ที่ 8.72 % จากแผนงานที่ต้องได้ 13.97 % ล่าช้ากว่าแผน 5.25 % เนื่องจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้ประสานสำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา เพื่อทำการปรับแบบให้ตรงตามลักษณะการใช้งาน จึงทำให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ โดยการปรับแบบ ประกอบด้วย 1.แปลนพื้นที่ชั้น B1 และที่จอดรถ PB 3 โดยปรับพื้นที่ใช้สอยของแผนกโภชนาการ เพื่อระบบระบายน้ำ และระบบระบายอากาศ 2.แปลนพื้นที่ชั้น G และพื้นที่ชั้นจอดรถ PG-P1 ปรับพื้นที่ใช้สอยห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโซนผู้ป่วยฉุกเฉิน 3.แปลนพื้นที่ชั้น 4 ปรับพื้นที่ใช้สอยแผนกศัลยกรรม สำหรับผู้ป่วยพักฟื้น 4.แปลนพื้นที่ชั้น 7 ปรับพื้นที่ใช้สอย โดยตัดลดสำนักงานผู้บริหารและเพิ่มพื้นที่เป็นหอผู้ป่วยพิเศษ เพื่อรองรับการบริการที่เพิ่มขึ้น และ 5.ย้ายตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไปติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในอนาคตต่อไป
 
.....................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner