กทม.อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ บริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่

 
(3 ม.ค. 61) เวลา 09.30 น.: นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกในการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ หลังวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งสายใต้ เขตตลิ่งชัน   
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานีขนส่งสายใต้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจุดขาเข้าของถนนบรมราชชนนีบริเวณตรงข้ามกับขนส่งสายใต้เป็นจุดที่ประชาชนนิยมลงจากรถโดยสารประจำทางหรือรถรับจ้างต่างๆ ตั้งแต่เวลา 03.00 – 06.00 น. โดยบริเวณดังกล่าวเป็นจุดอับแสงอาจเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมได้ ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในด้านความปลอดภัย จึงได้สั่งการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ดำเนินการติดตั้งรถบอลลูนไลท์ เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ประชาชน เพื่อสร้างความอุ่นใจ อีกทั้งได้ให้เจ้าหน้าเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และคอยให้ความช่วยเหลือในการเรียกรถรับจ้าง นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการปฏิเสธผู้โดยสารของรถรับจ้าง ซึ่งภาพรวมในการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ
 
 
e-max.it: your social media marketing partner