พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมสักการะ 9 พระอาราม ไหว้พระงามรับพรปีใหม่ 2561

 
(1 ม.ค.61) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 166 รูป เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2561 โดยนิมนต์พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์ จำนวน 166 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาตร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) 
 
ทั้งนี้ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 กรุงเทพมหานครได้จัดงาน “เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” ขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี โดยมีกิจกรรมหลากหลายเน้นการจัดกิจกรรมทางศาสนา อาทิ อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำกรุงเทพมหานครให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.60 – วันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. การสวดมนต์ข้ามปี การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ ฯลฯ ระหว่างเวลา 15.00 – 24.00 น.
 
 
นอกจากนี้ ในโอกาสมงคลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในการเริ่มต้นปีใหม่  โดยจัดรถบัสจำนวน 4 คัน นำประชาชนไหว้พระ ได้แก่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 
 
e-max.it: your social media marketing partner