ผู้ว่าฯอัศวิน. กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
          (31 ธ.ค. 60) เวลา 21.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ร่วมพิธี ณ ถนนเส้นกลางสนามหลวง เขตพระนคร 
     
 
    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณสนามหลวง ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ   ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพและแสดงความอาลัย นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมาจบจนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงการจัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศ ซึ่งจัดสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณี รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับพระราชพิธีและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ โดยในวันนี้การจัดงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ลุล่วงมาถึงวันสุดท้ายแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละกำลังแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้ท่านทั้งหลายได้ภาคภูมิใจว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตท่านได้มีโอกาสถวายงานแต่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งอย่างสมพระเกียรติแล้ว 
 
 
           ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแผนการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดนิทรรศการและประสานการปฏิบัติระหว่างสำนักเทศกิจกับหน่วยงานอื่นของกรุงเทพมหานคร ทหาร ตำรวจและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักเทศกิจได้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ซึ่งได้จัดตั้งกองอำนวยการสำนักเทศกิจและจุดสกัดจำนวน 18 จุด  จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเทศกิจสำนักงานเขตดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร จำนวน 682 คนต่อวัน รวมทั้งร่วมการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากทยอยเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง โดยยอดรวม 50 วัน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 60 - 21 ธ.ค. 60) จำนวนประชาชนเข้าชมกว่า 3.37 ล้านคน 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner