หลายหน่วยงานรวมดูแลจุดบริการประชาชนสถานีรถไฟดอนเมือง ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
          (30 ธ.ค.60) เวลา 10.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดี(ขาออก)  ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ใช้เส้นทางต่างๆในการสัญจรกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัยสูงสุด
 
  
 
     สำหรับจุดบริการประชาชนบริเวณสถานีรถไฟดอนเมืองนั้น สำนักงานเขตดอนเมืองได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร สถานีรถไฟดอนเมือง กองร้อยรักษาความสงบศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี ศูนย์อปพร.เขตดอนเมือง จัดตั้งขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60-3ม.ค.61 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรและสาธารณภัยต่างๆ โดยจัดเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานเข้าดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเมื่อได้รับการแจ้งทันที นอกจากนี้ยังจัดให้เป็นจุดจอดรถกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ภาพรวมของจุดบริการประชาชนบริเวณสถานีรถไฟดอนเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
e-max.it: your social media marketing partner