เดินหน้าขยายถนนรองรับการเติบโตของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออก

 
(29 ธ.ค.60) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การคมนาคมมีความคล่องตัวไม่แออัด บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
*วางแนวเขตทางขุดวางท่อระบายน้ำถนนคุ้มเกล้า
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 2 โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตะวันออก ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ซึ่งสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนเจ้าคุณทหาร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ จากถนนเจ้าคุณทหารถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตลาดกระบัง ระยะทางประมาณ 9.4 กม. ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน สำหรับการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย ก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ช่วงที่ 1 จากถนนสุวินทวงศ์ถึงคลองตาเสือ เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมระบบระบายน้ำ ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร เขตทางกว้าง 20-30 ม. ระยะทางประมาณ 3.7 กม. ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 4 แห่ง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลำรางสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ช่วงที่ 2 จากคลองตาเสือถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์  เป็นถนน ค.ส.ล. ช่วงจาก กม.3 ถนนเจ้าคุณทหาร มีขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมระบบระบายน้ำ ไหล่ทางแอสฟัลต์ เขตทางกว้าง 30 ม. และเป็นถนนแอสฟัลต์พร้อมไหล่ทาง ช่วงจาก กม.6 ระยะทางรวมประมาณ 5.7 กม. พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 9 ต.ค. 60 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจเพื่อวางแนวเขตทาง งานกรุยทาง ขุดวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 x 1.50 ม. งานติดตั้งป้ายเตือน และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างสำนักงานโครงการ นอกจากนี้ได้รื้อย้ายแนวเสาและสายไฟฟ้าขนาด 24 KV. จำนวน 205 ต้น โดยรื้อย้ายแล้ว 14 ต้น คงเหลือ 191 ต้น แนวท่อประปาขนาด 300 มม. ขณะนี้ทำการ Bypass ประปาเพิ่มเติม พร้อมทั้งประสานสำนักการจราจรและขนส่ง ในการย้ายกล้อง CCTV และป้ายต่างๆ ส่วนต้นไม้ที่อยู่ในแนวเขตทาง จำนวน 70 ต้น ขณะนี้เขตลาดกระบังและเขตมีนบุรี ล้อมย้ายแล้ว 12 ต้น คงเหลือ 38 ต้น รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำให้รื้อถอนออกไป ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 0.46% แผนงานที่วางไว้ 0.20% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 0.26% อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้าแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพถนนในแนวเหนือ-ใต้ตามแนวถนนคุ้มเกล้า ขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักจากถนนสุวินทวงศ์ และมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วย
 
 
*กรุยทางปรับพื้นที่พร้อมล้อมย้ายต้นไม้แนวขยายถนนประชาร่วมใจ
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันถนนประชาร่วมใจเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 30 ม. ระยะทางประมาณ 8 กม. เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี โดยมีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฏร์อุทิศถึงถนนเลียบวารี ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของชุมชนก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรผ่านไปมา สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.ย.62 ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน เป็นการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณถนนมิตรไมตรีแยกคู้คลองสิบ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง (ค.ส.ล.) จำนวน 10 แห่ง เขื่อนกันดินตามแนวคลอง ขุดลอกคูระบายน้ำสาธารณะ ทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการกรุยทางปรับพื้นที่ ความยาวประมาณ 4.2 กม. ดำเนินการก่อสร้างสำนักงานสนาม นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ พื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 254 ต้น รื้อย้ายแล้วเสร็จ 32 ต้น ตัดแต่งกิ่งเตรียมรื้อย้าย 222 ต้น  พื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน 51 ต้น รื้อย้ายแล้วเสร็จ 27 ต้น ตัดแต่งกิ่งเตรียมรื้อย้าย 24 ต้น พื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 72 ต้น เริ่มดำเนินการรื้อย้ายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 0.29 % เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรีแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนประชาร่วมใจให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนเพิ่มโครงข่ายถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก จากถนนนิมิตรใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี ซึ่งแนวโครงข่ายการจราจรจะขนานกับถนนราษฏร์อุทิศถึงถนนเลียบวารี เพิ่มประสิทธิภาพถนนให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner