ตรวจอาคารลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4 ดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

 
(29 ธ.ค. 60) เวลา 14.00 น. : นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงลาดพร้าว และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยของอาคารลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4 (ข้าง สน.โชคชัย 4) เขตวังทองหลาง โดยได้ตรวจดูและทดสอบระบบความปลอดภัยของตัวอาคารด้านต่างๆ อาทิ ระบบแจ้งเตือนภัย การแจ้งเตือนอัคคีภัย การดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางหนีไฟในตัวอาคาร และระบบกล้องวงจรปิดในตัวอาคาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 
 
สำหรับอาคารลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4 เปิดใช้งานเมื่อปี 2553 มีจำนวน 2 ตึก เป็นอาคารพักอาศัยความสูง 18 ชั้น มีห้องชุดพักอาศัยรวม 1,026 ห้อง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ปัจจุบันมีการเข้าพักอาศัยประมาณ 900 ห้อง คิดเป็น 90% ของห้องพักทั้งหมด จำนวนประชาชนที่พักอาศัยรวมประมาณ 1,800 คน
 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงได้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการหรืออาคารขนาดใหญ่ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับอาคารลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าว - โชคชัย 4 เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีประชาชนพักอาศัยรวมกันจำนวนมาก โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสถานีดับเพลิงลาดพร้าวร่วมทดสอบระบบป้องกันภัยและป้องกันอัคคีภัยของตัวอาคารด้วย ซึ่งทางนิติบุคคลอาคารลุมพินีได้ให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี ระบบเตือนภัยและป้องกันภัยต่างๆ มีความพร้อม และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางนิติบุคคลอาคารยังได้มีระบบป้องกันการลักขโมย รวมถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถือเป็นชุมชนตัวอย่างที่ภาคเอกชนดำเนินการเพื่อให้ผู้พักอาศัยในตัวอาคารมีความสุข ในนามของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทางนิติบุคคลที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
 
    ----------------------------  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner