ตรวจจุดบริการประชาชน ย่านกรุงเทพตะวันออก อำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงปีใหม่

 
(29 ต.ค.60) เวลา 13.30 น. : นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 บริเวณถนนศรีนครินทร์ หน้าห้างซีคอนสแควร์ เขตประเวศ บริเวณถนนเจ้าคุณทหารตัดถนนฉลองกรุงใกล้ป้อมตำรวจแยกเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง และถนนสุวินทวงศ์ บริเวณใต้สะพานแยกมหานคร ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยจุดบริการทั้ง 3 จุด ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่จอดพักรถ พักผ่อน ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล หน่วยแพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อปพร. ร่วมอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งบริการน้ำดื่ม น้ำเย็น กาแฟ ผ้าเย็น ยาเวชภัณฑ์ และแนะนำเส้นทางแก่พี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ทั้งนี้ จุดบริการทั้ง 3 จุด อยู่ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรสู่ภาคตะวันออกเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง เป็นต้น
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีพี่น้องประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวนมากและต้องเดินทางไกล ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยไม่อยากให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ จึงได้ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 15 จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำเส้นทาง เป็นสถานที่พักผ่อนในกรณีที่ผู้ขับขี่อ่อนล้า ตรวจสภาพและความพร้อมของรถยนต์ เพื่อให้ประชาชนเดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้เสียสละร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 15 จุด  ในเส้นทางสายหลักและสถานีขนส่ง 3 แห่ง เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ ตลอดจนรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การลดความเร็วเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย การรณรงค์เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
 
 
e-max.it: your social media marketing partner