เปิดจุดบริการ 15 จุด ทางเข้า-ออกเมือง ปลุกประชาชนขับขี่ปลอดภัย เข้มสถานบันเทิงร่วมเฝ้าระวังไฟไหม้

 
(28 ธ.ค.60) เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความสะดวกและรักษาความปลอดภัย(จุดบริการประชาชน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 บริเวณหน้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นสถานที่จอดพักรถ พักผ่อน ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง อีกทั้งเป็นจุดนัดหมายสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยความสะดวกและปลอดภัย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตตลิ่งชัน ผู้บริหารตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่  ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน สถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง  ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัคร อปพร.  ร่วมพิธี สำหรับจุดบริการดังกล่าวอยู่ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียงได้ อาทิ จังหวัดนครปฐม นนทบุรีและจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบไปด้วย 1.เต้นท์อำนวยการ 2.ไฟฟ้าส่องสว่าง(บอลลูนไลท์) 3.สัญญาณไฟวับวาบ 4.บริการน้ำดื่ม น้ำเย็น กาแฟ ผ้าเย็นฯลฯ 5.หน่วยแพทย์ พยาบาล เวชภัณฑ์ 6.หน่วยตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้น และ7.กำลังเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เทศกิจ ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้จัดหามาตรการหรือวิธีการต่างๆที่จะนำมาเสริมสร้างความปลอดภัยหรือลดการสูญเสียให้เป็น “ศูนย์” เห็นได้ว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ความไม่พร้อมของผู้ขับขี่ อาทิ มึนเมา ง่วงนอน ปัญหาสุขภาพ คึกคะนอง ความไม่พร้อมของยานพาหนะ รวมถึงปัจจัยทางด้านวิศวกรรมทางถนน ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ การออกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ รวมถึงการนำกฏหมายมาบังคับใช้ เหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังเกิดขึ้น การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ(จุดบริการประชาชน) อาจจะเป็นจุดเล็กๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งเหตุ และช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดหรือไปพบญาติพี่น้องด้วยความปลอดภัยและเดินทางกลับมาอย่างมีความสุข 
 
จากนั้น เวลา 18.00 น.   พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข พร้อมด้วย นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนบริเวณถนนพระรามที่ 2 มุ่งหน้ามหาชัย บริเวณปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. เขตบางขุนเทียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการให้บริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งจุดบริการดังกล่าวอยู่ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรสู่ภาคใต้ โดยเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นต้น
 
 
  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 15 จุด  ในเส้นทางทางสายหลักและสถานีขนส่ง 3 แห่ง เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ ตลอดจนรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การลดความเร็วเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย การรณรงค์เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ประกอบด้วย 1.ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออก บริเวณปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ แยกฉิมพลี ทางคู่ขนาน เขตทวีวัฒนา 2.ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองแขม ซ.เพชรเกษม 79 เขตหนองแขม 3.ถนนพระรามที่ 2 มุ่งหน้ามหาชัย บริเวณปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. เลยสำนักงานเขตบางขุนเทียนประมาณ 2 กม. เขตบางขุนเทียน4.บริเวณสถานีรถไฟดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก เขตดอนเมือง 5.ถนนสุวินทวงศ์ บริเวณใต้สะพานรถข้ามแยกมหานคร-ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก 6.บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก กิโลเมตรที่ 4+300 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา 7.ถนนเอกชัยตัดถนนกาญจนาภิเษก เขตบางบอน 8.ถนนตัดใหม่ (ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) หน้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ เขตตลิ่งชัน 9.ถนนเจ้าคุณทหารตัดถนนฉลองกรุง ใกล้ป้อมตำรวจแยกเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง 10.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ปากซอยธนูลักษณ์) เขตยานนาวา 11.ถนนพระรามที่ 3 หน้าห้างเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 เขตยานนาวา 12.ถนนศรีนครินทร์ หน้าห้างซีคอนสแควร์ เขตประเวศ 13.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน 14.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) เขตคลองเตย 15.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) เขตจตุจักร                      
 
 
 
ย้ำสถานบันเทิงร่วมป้องกันอัคคีภัยช่วงปีใหม่
 
ในวันเดียวกัน เวลา 19.00 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข พร้อมด้วย นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แนะนำเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบันเทิงและสถานบริการ  เพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ โรงเบียร์ฮอลแลนด์ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน
 
พล.ต.ท.ชินทัต กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. - ม.ค. เป็นช่วงที่ประชาชนมีการจัดงานรื่นเริงในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบริการต่างๆ มีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก รวมทั้งมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุตกแต่งอาคาร หากประมาทอาจเกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้อาคาร กรุงเทพมหานครจึงกำหนดมาตรการป้องกันแก่เจ้าของอาคารและสถานบริการ ดังนี้ 1. มีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 1 เครื่อง หากมีพื้นที่เกิน 100 ตร.ม. ให้มีเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกระยะห่างไม่เกิน 20 ม. ในทุกชั้น 2. ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 3. ติดตั้งและแผนผังอาคารซึ่งแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ และประตูทางออกในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน 4. มีทางออกและทางหนีไฟที่เห็นชัดเจนเพียงพออย่างน้อย 2 ทาง เปิดออกสะดวกและไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดเวลา 5. มีระบบไฟฟ้าสำรอง 6. ควบคุมจำนวนคนให้เหมาะสมกับอาคาร/สถานที่จัดงาน รวมถึงมีผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาให้บริการ 7. ทดสอบระบบและเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน 8. ไม่ใช้วัสดุที่ติดไฟง่ายมาตกแต่งอาคารและงดการแสดงที่มีการใช้วัสดุที่มีประกายไฟอย่างเด็ดขาด มีการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้ร่วมงานทราบ 9. หลังปิดบริการหรือเลิกจัดงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และ 10. สถานบริการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สำหรับผู้เข้าไปใช้บริการในสถานบริการควรสังเกตุเส้นทางหนีไฟ ประตูฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมหรือเก็บวัสดุที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งงดจุดพลุและดอกไม้ไฟภายในสถานบริการและสถานบันเทิง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบเหตุฉุกเฉินหรือพื้นที่เสี่ยง อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ให้ติดต่อสายด่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. โทร. 199
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner