ติดตาม 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนย่านฝั่งธนบุรี

 
(28 ธ.ค.60) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
*วางฐานรากขยายทางขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เตรียมย้ายเสาไฟฟ้าหน้ากองเรือเล็ก
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง 3 โครงการในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประกอบด้วย โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เป็นโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณโรงพยาบาลศิริราชและถนนอรุณอมรินทร์ ซึ่งโครงการประกอบด้วย การขยายสะพานอรุณอมรินทร์จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร การก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Skywalk) จากบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลศิริราช และการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ คานขวาง และคานคอนกรีตอัดแรง เพื่อก่อสร้างทางขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากองเรือเล็ก รวมทั้งเตรียมย้ายเสาไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว ส่วนบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่แล้ว เพื่อดำเนินเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. ผลการดำเนินโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์คืบหน้าแล้ว 22.49% โดยได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคกีดขวางการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับแผนการก่อสร้างเป็นระยะๆทุกเดือน 
 
 
*กำชับผู้รับจ้างเร่งทำถนนเชื่อมต่อเลี้ยวซ้ายเข้าจรัญสนิทวงศ์ คาดแล้วเสร็จกลางเดือนม.ค.61
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก บริเวณแยกไฟฉาย ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 65.93% ประกอบด้วย งานผนังพืด งานโครงสร้างพื้นทางลอด งานโครงสร้างหลังคาทางลอด และงานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อย่างไรก็ตามพื้นที่ก่อสร้างได้ทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของ รฟม. จึงจำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างทางลอด เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน สำหรับการก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉายเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อให้รถที่มาจากถนนดังกล่าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตในฝั่งขาเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 ช่องจราจร เหลือเฉพาะถนนช่วงที่จะเชื่อมต่อกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ระยะทางประมาณ 20 ม. ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหามีท่อประปาในแนวถนนจรัญสนิทวงศ์กีดขวางอยู่ โดยจะต้องดำเนินการวางท่อประปาชั่วคราวและรื้อย้ายท่อเดิมออกก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างถนนในส่วนที่เหลือได้ ทั้งนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 บริเวณแยกไฟฉายเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าถนนเชื่อมต่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์จะแล้วเสร็จและเปิดการจราจรได้ไม่เกินวันที่ 15 ม.ค.61 เพื่อให้รถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย1 ถนนราชพฤกษ์ สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ได้อย่างสะดวกและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 
*เริ่มเทคอนกรีตขยายถนนสุทธาวาส จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ในฝั่งซ้ายทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ถมทรายคันทาง และสร้างกำแพงกันดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นถนนเทหินคลุกพร้อมบดอัดให้แน่น ซึ่งบางช่วงผู้รับจ้างได้เริ่มปรับผิวจราจร (ค.ส.ล.) โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว โดยเริ่มจากคลองชักพระเข้ามาด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อขยายช่องจราจรจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งได้ดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อขยายผิวการจราจรบริเวณสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง ได้แก่ คลองบางขุนนนท์น้อย และคลองวัดไชยทิศ ส่วนฝั่งขวาทางด้านที่ติดกับทางรถไฟสายใต้ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการกรุยแนวทางปรับพื้นที่หลังจากรื้อย้ายอาคารรุกล้ำออกไปเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเตรียมย้ายเสาโทรเลขบริเวณริมทางรถไฟ นอกจากนี้ได้ปรับพื้นที่บริเวณเกาะกลางด้านถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยได้รื้อเกาะกลางถนนออกเพื่อเตรียมก่อสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ 
 
“ทั้งนี้เมื่อโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โครงการก่อสร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์-พรานนก และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย
 
-----  (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner