27-28 ธ.ค.นี้ 15 เขตฝั่งธนบุรี จับมือเอกชน จัดยิ่งใหญ่งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 ครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

(27 ธ.ค.60) เวลา 19.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค.60  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ คณะกรรมการมูลนิธิเขตคลองสาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ เวทีกลาง ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตฝั่งธนบุรี 15 สำนักงานเขต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพ.ศ. 2560 อย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี เวลา 16.00 น. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากวัดอินทารามวรวิหาร เข้าสู่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตธนบุรี และในเวลา 19.00 น. เป็นพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ เวทีกลางถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน และวันที่ 28 ธ.ค.60 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 07.45 น. พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา 09.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของเขตฝั่งธนบุรี 15 เขต การแข่งขันชกมวยเทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ลิเก การจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลง การแสดงของนักเรียน การแสดงอุปรากรจีน การแสดงสิงโต และมังกรทอง โดยการแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. และเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกัน จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ.2560 อย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมทั้งเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี และน่ายกย่องสรรเสริญ การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในครั้งนี้ ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและมีคุณค่า จึงอยากขอให้ประชาชนรักและสามัคคีกันดั่งเช่นการจัดงานฯ ในครั้งนี้เพื่อจะได้พัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป
 
 
——————-
e-max.it: your social media marketing partner