เร่งผลักดันโครงการ สร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบวินัยในพื้นที่ กทม.

(27 ธ.ค. 60) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ถนนตัวอย่างในการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้า” ถ.รัชดาภิเษก และโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ของสำนักงานเขตบางซื่อ โดยมี นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่เขตบางซื่อ ร่วมลงพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเขตบางซื่อ จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจถนนรัชดาภิเษก ช่วงสี่แยกประชานุกูล-สี่แยกวงศ์สว่าง ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นถนนนำร่องตามโครงการ “ถนนตัวอย่าง” โดยดำเนินการพัฒนาถนนดังกล่าวให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม และเวลา 11.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้ารับฟังความคืบหน้าการดำเนินการโครงการต่างๆ ของสำนักงานเขตจตุจักร โดยมีนายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร

โครงการถนนตัวอย่างฯ ถนนรัชดาภิเษก ช่วงสี่แยกประชานุกูล-สี่แยกวงศ์สว่าง ระยะทาง 1.8 กม. ของสำนักงานเขตบางซื่อ และ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ช่วงคลองเปรมประชากร-คลองประปา ระยะทาง 1.5 กม. โดยทั้ง 2 สำนักงานเขต ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพื่อพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการใช้ทางเท้า รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้ค้า และเจ้าของอาคารไม่กระทำการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายบนทางเท้า และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน และจับกุมผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการดำเนินการกำหนดพัฒนาทางกายภาพ ด้วยการจัดระเบียบทางเท้าให้สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้นโยบาย 5 ไม่ ได้แก่ 1.ไม่มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า 2.ไม่มีหาบเร่ - แผงลอยผิดกฎหมาย 3.ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย 4.ไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย และ 5.ไม่มีการตั้งหรือวางกระถางต้นไม้หรือสิ่งใดๆ บนทางเท้า และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการจัดการทางเท้าและปรับปรุงทางเท้าทำให้เกิดความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

 

ในส่วนของโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ของสำนักงานเขตบางซื่อ ได้กำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก จำนวน 11 จุด และสำนักงานเขตจตุจักร ได้กำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลักและถนนสายรอง จำนวน 30 จุด อีกทั้งยังได้กำหนดจุดทิ้งบริเวณพื้นที่ริมน้ำอีกจำนวน 6 จุด โดยจุดที่กำหนดให้เป็นที่ทิ้งขยะ จะมีเส้นกรอบสีเขียวที่เจ้าหน้าที่ได้ทาสีตีกรอบไว้ พร้อมตั้งป้ายแสดงรายละเอียดระบุชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ QR code เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกลุ่ม Line สามารถรับเรื่องและตอบเรื่องร้องเรียนต่างๆได้

 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการดำเนินการโครงการต่างๆ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ขอให้เขตดำเนินการอย่างเคร่งครัด โครงการใดที่ดำเนินการไปแล้วก็ให้มีการตรวจติดตาม และดูแลรักษาให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์แจ้งจุดและเวลาทิ้งให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยแก่ประชาชนในการทิ้งขยะ รวมทั้งเร่งดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยงและสวนสาธารณะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อยากให้กรุงเทพมหานครมีแสงไฟส่องสว่างที่สามารถสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งนอกจากนี้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของเขตทั้งที่ได้ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ หากเขตดำเนินการโครงการใดก็ขอให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องต่อไป และขยายการดำเนินการไปยังพื้นที่อื่นของเขต โดยให้บริหารจัดการโครงการต่างๆด้วยความรัดกุม รอบคอบ และโปร่งใส

 

------------------------------------------------

 

 

e-max.it: your social media marketing partner